NORMALISERA.


"The ultimate goal and effect of discipline is 'normalization', the elimination of all social and psychological irregularities and the production of useful and docile subjects through a refashioning of minds and bodies."
(Best & Kellner)The Bitch "Men på nära håll, på riktigt nära håll, är omvärlden inte så förskräckligt tillmötesgående mot excentriska personligheter. På visst avstånd beundrar vi alla den vanvettiga individen, det kreativa geniet och den färgstarka typen. Men på nära håll vill vi inte ha med personen att göra. [---] Vi har alltid varit villiga att dissekera dessa lysande individer som glänser, men om vi måste ha med dem att göra vill vi helst av allt att de beter sig som folk och spelar efter reglerna"
/Elizabeth Wurtzel: Bitch: om besvärliga kvinnor, 1998: 47."Det kan faktiskt hända att hon är hur trevlig som helst, men så fort hon säger fånga mig om du kan jag är helt fri detta är mitt liv och alla andra kan dra åt helvete och dö - så fort hon visar sitt vägval är det helt otroligt vad fort alla uppfattar henne som besvärlig, vansinnig, en mardröm: en bitch."
/Elizabeth Wurtzel: Bitch: om besvärliga kvinnor, 1998: 42.


Tänk på vad du säger. Tänk på vad du gör. Skräms inte. Säg inte vad du tycker. Skriv inte vad du menar.
Tona ner dig. Var inte så "på". Bete dig. Vet hut.
HEM · Pixelpaw · poesin · Tjejsnack
      : sousveillance :

"En oskriven regel är en regel som inte finns reglerad i lagar men som man förväntas följa [...]. Annars kan man lätt anses onormal eftersom man då bryter mot normen." (sociala normer, Wiki)