PANOPTIKONA.

De fyra Folktyperna återupptäckta. Avtäckta. Deflorerade.

"The ultimate goal and effect of discipline is 'normalization', the elimination of all social and psychological irregularities and the production of useful and docile subjects through a refashioning of minds and bodies."
(Best & Kellner)Folktyp I Folktyp I: den vanartiga.


Fysiska kännetecken: kraftig fysik, stirrande blick, ofta långt ovårdat hår.

Psyke: aggressiv, ifrågasättande, visar liten eller ingen respekt för auktoriteter, stora svårigheter att anpassa sig till rådande normer och sociala spelregler. Stora svårigheter att ta order. Uttrycker sig ofta i skrift när den finner sig orättvist behandlad. Har ofta mycket avvikande politiska åsikter. Anses ofta arbetsskygg men har under studier visat sig nästan fanatiskt intresserad av att utföra så kallat kreativt arbete. Gör ofta så kallad konst av missdåd för att dölja sina egna illdåd och missgärningar.

Övriga kännetecken: svär ofta under stress. Stampar vid vissa tillfällen under observationen även hårt i marken och uttalar okvädningsord.


Folktyp II Folktyp II: den vansinniga.


Fysiska kännetecken: allmänt ovårdad, oborstad, oren och ohel.

Psyke: lättirritabel och aggressiv. Svåranpassbar. Anser sig ha rätt att ifrågasätta missförhållanden och rådande normer när som helst utan provokation. På gränsen till antisocial. Kan med fördel ställas till svars utan att man ger den vansinniga en chans att försvara sig då detta bara försvårar arbetet med att få den vansinniga att självcensurera sig.

Övriga kännetecken: Drabbas ofta av ickebisarra vanföreställningar.
Folktyp III Folktyp III: den antisociala.


Fysiska kännetecken: bryr sig inte ett dugg om hur den ser ut. Inte hur andra ser ut heller.

Psyke: extremt lättretlig. Ståndaktig. Den värsta typen gällande problem med normer, regler och uppförandekoder. Nästan totalt oanpassbar. Mycket svår att korrektera. Uttrycker sin åsikt utan någon som helst tanke på hur den kan emottagas.

Övriga kännetecken: Kan upplevas som paranoid men är det aldrig. Har i själva verket extrem kontroll. Tolkar och avläser lätt andras avsikter. Genomskådar med enkelhet lögner. Argumentera inte med den antisociala och låt den inte heller någonsin under några som helst omständigheter få försvara sig. Allmänt depreverad och maktkritisk. Antagligen anarkist.


Folktyp IV Folktyp IV: den obstinata.


Fysiska kännetecken: stark nacke, fokuserad blick, fysiskt stark, på gränsen till atletisk.

Psyke: envis, rigid, besvärande. Hävdar ofta fysisk åkomma som bör misstros. Om den obstinata typen oroar sig för allvarliga, i släkten tidigare förekommen, sjukdom, så bör detta bortses från och sålunda ej tagas på allvar. Observera dock att den obstinata varken är hypokondriker eller mytoman utan tvärtom nästan sjukligt sanningssägande. Men misstro bör ändå finnas där mot denna motsträviga och ociviliserade typ.

Övriga kännetecken: fräck, olydig, obändig, otyglad, tredsk, uppstudsig, trotsig, stursk, istadig, oborstad, opolerad och trilsk. Rå. Halsstarrig. Har mycket svårt för vanlig hyfs, hut och/eller hövlighet.
HEM · Pixelpaw · poesin · Tjejsnack
      : sousveillance :

"You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inured, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it." (The Matrix)

"En oskriven regel är en regel som inte finns reglerad i lagar men som man förväntas följa [...]. Annars kan man lätt anses onormal eftersom man då bryter mot normen." (sociala normer, Wiki)